căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

ky yeu hoi thao 7.2020 bia quyen

Đào tạo cử nhân kế toán thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 tại trường Đại học Văn Lang08/07/2020

Đào tạo cử nhân kế toán thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 tại trường Đại học Văn Lang

xem chi tiết
khanh bia ky 2 t6  2020

Tác động của môi trường ERP đến việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp logistics TP. Hồ Chí Minh08/07/2020

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) là “chìa khoá”quan trọng để tồn tại và cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, nghiên cứu xác định mức độ tác động của các nhân tố thuộc môi trường ERP đến việc tổ chức hệ thống thông tin kế ...

xem chi tiết
như hoa   kỷ yếu huflit 06.2020 bia

Xu hướng tuyển dụng trong ngành kế toán hiện nay19/06/2020

Xu hướng tuyển dụng trong ngành kế toán hiện nay

xem chi tiết
thu huyền   kỷ yếu huflit 06.2020 bia

Cơ hội và rủi ro nghề nghiệp của của nhân kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc19/06/2020

Cơ hội và rủi ro nghề nghiệp của của nhân kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc

xem chi tiết
c lan htksnb bia

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các trường Đại học ngoài dân lập19/06/2020

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các trường Đại học ngoài dân lập

xem chi tiết
xu huong hoi tu bia

Xu hướng hội tụ giữa kế toán tài chính với kế toán quản trị và giải pháp cho Việt Nam12/06/2020

Quá trình hội tụ kế toán quốc tế ngày càng được các tổ chức quốc tế về kế toán cũng như các quốc gia quan tâm đẩy mạnh. Nhiều quốc gia đã chủ động và tích cực tham gia hoạt động kế toán bằng việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IAS/IFRS). Một quốc gia đang phát triển như Việt Nam không thể đứng ngoài xu hướng này, tuy nhiên, viễn cảnh kế toán quốc tế từ ...

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20