căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Học thuật

bia thang 8 2019

Kết hợp mô hình M-Score Beneish và chỉ số Z-Score để nhận diện khả năng gian lận BCTC14/09/2019

Kết hợp mô hình M-Score Beneish và chỉ số Z-Score để nhận diện khả năng gian lận BCTC

xem chi tiết
bia thang 8 2019

Xây dưng Bộ máy kế toán quản trị SME14/09/2019

Xây dưng Bộ máy kế toán quản trị SME

xem chi tiết
bia thang 8 2019

Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn công ty kiểm toán của DN tại Tp.HCM14/09/2019

Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn công ty kiểm toán của DN tại Tp.HCM

xem chi tiết
tvtkxd bia

Các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán của các DNNVV trong ngành tư vấn thiết kế xây dựng trên địa bàn TP.HCM17/08/2019

Các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán của các DNNVV trong ngành tư vấn thiết kế xây dựng trên địa bàn TP.HCM

xem chi tiết

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ERP tại các DN Logistics TP.HCM17/08/2019

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ERP tại các DN Logistics TP.HCM

xem chi tiết
cks bia

Giải pháp nâng cao chất lượng nhân viên Tài chính Kế toán17/08/2019

Giải pháp nâng cao chất lượng nhân viên Tài chính Kế toán

xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16