căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

TẦM NHÌN

Khoa Kế toán -Kiểm toán, trường ĐH Văn Lang sẽ trở thành một tổ chức đào tạo ngành tài chính và ngành kế toán có chất lượng cao trong nước và khu vực.

 

SỨ MẠNG

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để cung cấp cho thị trường lao động trong và ngoài nước. Sinh viên tốt nghiệp phải có kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc được ngay, có thái độ tích cực, sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

 

MỤC TIÊU

Chương trình đào tạo phản ảnh các tiêu chuẩn cao về lý thuyết và thực tiễn. Khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế sẽ được thu hẹp thông qua các chương trình mô phỏng về tài chính, kế toán. Chương trình đào tạo được quốc tế hoá phù hợp với xu thế hội nhập của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp từ khoa Tài chính - Kế toán sẽ trở thành mục tiêu tìm kiếm nhân lực trong lĩnh vực tài chính, kế toán của các tổ chức, doanh nghiệp và đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Học đi đôi với hành, sinh viên ra trường phải làm việc được ngay.
 • Lấy sinh viên làm trung tâm;
 • Phương pháp giảng dạy có tính hệ thống, chặt chẽ, sáng tạo, kết hợp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao kỹ năng ra quyết định cho sinh viên;
 • Không ngừng phát triển đội ngũ giảng viên;
 • Mở rộng quan hệ với cộng đồng và doanh nghiệp;
 • Đánh giá cao những ý tưởng và ý kiến đa chiều;
 • Chú trọng đến tính toàn cầu;
 • Chuẩn đầu ra luôn được đánh giá và cập nhật để phù hợp với thực tế.

 

TRÁCH NHIỆM

1. Cung cấp cho sinh viên:

 • Một nền tảng giáo dục vững chắc về lý thuyết và thực hành về tài chính, kế toán để chuẩn bị cho sự thành công trong nghề nghiệp ở mọi loại hình tổ chức; cũng như liên quan đến nghiên cứu sau đại học;
 • Một môi trường học tập đề cao các tiêu chuẩn đạo đức trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình;
 • Cơ hội học tập thực tế để tạo thuận lợi cho quá trình chuyển biến từ một sinh viên trở thành một người đi làm chuyên nghiệp;
 • Một viễn cảnh toàn cầu về các vấn đề tài chính, kế toán thông qua việc học tập và giảng dạy trên giảng đường và trong thực tiễn tại các doanh nghiệp, kể cả các chương trình nghiên cứu ở nước ngoài.

 

2. Đóng góp các sản phẩm trí tuệ bằng các công trình nghiên cứu ứng dụng thông qua việc kết hợp rộng rãi với các đối tác bên ngoài.

 

3. Hợp tác, liên kết với các tổ chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp để cung cấp cơ hội việc làm cho sinh viên.