căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

timthumb

Kế hoạch đào tạo khóa 17 năm học 2014 - 2015

Do đặc thù của chương trình đào tạo của khoa Kế toán - Kiểm toán là giúp sinh viên thực tập ngay tại trường trên mô hình DN thực tế thu nhỏ, do đó sinh viên học và thực tập Mô phỏng Kế toán tại phòng mô phỏng, không bắt buộc đi thực tập tại đơn vị thực tế.

xem chi tiết
timthumb

Kế hoạch đào tạo khóa 18 năm học 2014 - 2015

Để chuẩn bị cho học kỳ hè, sinh viên còn nợ môn, muốn học trả nợ trong học kỳ hè, yêu cầu đăng ký tên tại VPK để Khoa lập kế hoạch.

xem chi tiết
timthumb

Kế hoạch đào tạo khóa 19 năm học 2014 - 2015

Gồm 26 tuần, trong đó có 3 tuần nghỉ Tết ÂL, còn lại 22, chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 11 tuần.

xem chi tiết
timthumb

Kế hoạch đào tạo khóa 20 năm học 2014 - 2015

Gồm 26 tuần, trong đó có 3 tuần nghỉ Tết ÂL, còn lại 22 tuần, chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 11 tuần.

xem chi tiết
timthumb

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 20

Có kiến thức chuyên sâu về Kế toán tài chính, Kế toán thuế,Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí. Nắm vững các bộ luật chuyên ngành như Luật kế toán, Luật thuế, các Chuẩn mực kế toán, các Chế độ kế toán trong Hệ thống kế toán Việt Nam

xem chi tiết
timthumb

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 19

Có thể làm việc ở các vị trí như kế toán viên, kiểm toán viên nội bộ trong các doanh nghiệp ở tất cả các thành phần kinh tế,trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập, chủ yếu là trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ vừa và nhỏ trên toàn quốc.

xem chi tiết
1 2 3 4 5