căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

mt1

Ma trận chuẩn đầu ra

Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra, giữa các học phần và chuẩn đầu ra.

Xem chi tiết
cay chuong trinh dao tao3 1

Cây chương trình đào tạo

Sơ đồ cốt lõi và sơ đồ cây chương trình đào tạo.

Xem chi tiết
dt1

Chương trình đào tạo

Ngành kế toán đào tạo Cử nhân kinh tế có hiểu biết về chính trị, có phẩm chất nhân văn, có đạo đức và ý chí, có khả năng tự học và sáng tạo, có năng lực về chuyên môn, nắm vững những kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh, có những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính kế toán, phân tích kinh doanh; có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin ...

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6