căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

logokhoa

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán (áp dụng cho khóa 18)

Chương trình đào tạo của ngành kế toán được thiết kế dựa trên việc tham khảo các chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Anh Quốc và các Hiệp hội nghề nghiệp chuyên nghiệp như LCCI, CPA, ACCA… và các tổ chức đánh giá kỹ năng Anh ngữ chuyên nghiệp như TOEIC.

Xem chi tiết
logokhoa

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 17

Có kiến thức chuyên sâu về Kế toán tài chính, Kế toán thuế,Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí. Nắm vững các bộ luật chuyên ngành như Luật kế toán, Luật thuế, các Chuẩn mực kế toán, các Chế độ kế toán trong Hệ thống kế toán Việt Nam;

Xem chi tiết
logokhoa

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 16

Có thể làm được ngay công việc kế toán thực tế bằng tay hoặc bằng máy như: lập chứng từ, nhận diện và phân loại chứng từ, lưu giữ chứng từ, ghi sổ kế toán, chuyển sổ và khoá sổ kế toán để lập bá cáo tài chính;

Xem chi tiết
logokhoa

Giới thiệu Bộ môn Kế toán quản trị

Bộ môn Kế toán quản trị thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các môn học: Kế toán quản trị; Kế toán chi phí; Phân tích báo cáo tài chính cho sinh viên khối ngành kinh tế. đây là những môn học chuyên ngành sâu, có tính phức tạp và kiến thức tổng hợp của nhiều môn học khác. Do đó đòi hỏi những người phụ trách giải dạy phải có kinh nghiệm và có chuyên ...

Xem chi tiết
logokhoa

Giới thiệu bộ môn Kiểm toán

Bộ môn Kiểm toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các học phần Kiểm toán 1 và 2 cho sinh viên khối ngành kinh tế. Đây là môn học chuyên ngành quan trọng nhằm giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về nghề Kiểm toán. Kiểm toán là nghề đòi hỏi phải có chuyên môn, nghiệp vụ, và đạo đức nghề nghiệp rất cao, do đó Bộ môn rất ý thức trong ...

Xem chi tiết
logokhoa

Giới thiệu bộ môn kế toán tài chính và thực hành kế toán

Bộ môn kế toán tài chính và thực hành kế toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các học phần Kế toán tài chính, Hệ thống thông tin kế toán, Excel kế toán, Phần mềm kế toán, Mô phỏng kế toán cho sinh viên khối ngành kinh tế. Công tác nghiên cứu khoa học được Bộ môn chú trọng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu của giảng viên, ...

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6