căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

logokhoa

Giới thiệu bộ môn Nguyên lý kế toán và kiểm toán

Bộ môn Nguyên Lý Kế Toán và kiểm toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các học phần Nguyên lý kế toán, Kế toán Quốc tế (Kế toán Mỹ) và kiểm toán cho sinh viên khối ngành kinh tế. Đây là những môn học cơ sở ngành rất quan trọng làm nền tảng kiến thức vững vàng để sinh viên tiếp tục học vào các môn chuyên ngành sau này. Chính vì vậy mà công tác ...

xem chi tiết
van lang k25

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 25

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 25

xem chi tiết
van lang k24

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 24

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 24

xem chi tiết
van lang k23

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 23

Chuẩn đầu ra ngành kế toán - Khóa 23

xem chi tiết
9 nguyen tac vlu

9 Nguyên tắc Văn hóa Văn Lang

9 Nguyên tắc Văn hóa Văn Lang

xem chi tiết
dai hoc van lang vuon den mot tam cao moi 2

Lịch trực Cố vấn học tập ngành Kế toán

VPK gửi lịch trực và phân công của CVHT tư vấn cho ngành kê toán

xem chi tiết
1 2 3 4 5