căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đào tạo

logokhoa

Giới thiệu bộ môn Nguyên lý kế toán và kiểm toán05/05/2013

Bộ môn Nguyên Lý Kế Toán và kiểm toán thuộc Khoa Kế toán – Kiểm toán được phân công giảng dạy các học phần Nguyên lý kế toán, Kế toán Quốc tế (Kế toán Mỹ) và kiểm toán cho sinh viên khối ngành kinh tế. Đây là những môn học cơ sở ngành rất quan trọng làm nền tảng kiến thức vững vàng để sinh viên tiếp tục học vào các môn chuyên ngành sau này. Chính vì vậy mà công tác ...

xem chi tiết
9 nguyen tac vlu

9 Nguyên tắc Văn hóa Văn Lang02/10/2019

9 Nguyên tắc Văn hóa Văn Lang

xem chi tiết
dai hoc van lang vuon den mot tam cao moi 2

Lịch trực Cố vấn học tập ngành Kế toán04/04/2019

VPK gửi lịch trực và phân công của CVHT tư vấn cho ngành kê toán

xem chi tiết
dai hoc van lang vuon den mot tam cao moi 2

Lịch trực Cố vấn học tập ngành TCNH04/04/2019

VPK gửi lịch trực và phân công nhiêm vụ tư vấn cho sinh viên các khóa ngành TCNH

xem chi tiết
index

Lịch trực GVCH học kỳ 1 năm học 2016 - 201703/03/2017

Khoa KTKT thông báo lịch trực chuyên môn học kỳ II năm học 2016 - 2017 của giảng viên cơ hữu. Nhằm giúp sinh viên thuận tiện trong việc liên hệ với các thầy cô bộ môn để giải đáp thắc mắc.

xem chi tiết
lcci2014 3

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán khóa 2216/12/2016

Kế toán tài chính, Kế toán thuế, Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí ở mức độ chuyên sâu; Nắm vững các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến ngành kế toán như Luật kế toán, Luật thuế, các Chuẩn mực kế toán, các Chế độ kế toán và các văn bản dưới luật có liên quan đến ngành kế toán.

xem chi tiết
1 2 3 4 5