căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Công tác sinh viên

doanvl

Hoạt động chính của tháng thanh niên, học kỳ II, năm học 2013-2014.

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Hội Sinh Viên trường, kỷ niệm 19 năm thành lập trường, Đại hội đại biểu Đoàn trường khóa 8 nhiệm kỳ 2014 -2017.

xem chi tiết
images

Danh sách hỗ trợ học phí HKI năm học 2013 - 2014

Danh sách hỗ trợ thuộc các đối tượng: con thương binh; con bệnh binh; hộ nghèo; con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc bị mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; Anh, chị em đã học VL và các trường hợp khác.

xem chi tiết
logokhoa

Quy định về điểm rèn luyện

Ngày nay, ngoài tiêu chí về trình độ chuyên môn, nhiều nhà tuyển dụng đánh giá rất cao các ứng viên từng là cán bộ Đoàn – Hội hoặc có thành tích rèn luyện tốt. Việc tham gia các hoạt động phong trào giúp cho sinh viên hoàn thiện hơn các kỹ năng mềm và tự tin khi bắt đầu với công việc mới.

xem chi tiết
logokhoa

Giới thiệu Bộ phận Công Tác Sinh Viên (CTSV)

Theo cơ cấu tổ chức của trường ĐH Văn Lang thì ngoài Bộ phận CTSV chung thuộc Phòng Đào tạo thì mỗi Khoa được tổ chức riêng Bộ phận CTSV của Khoa mình. Bộ phận CTSV của khoa KTKT chịu sự quản lý trực tiếp của Ban chủ nhiệm khoa và thực hiện chức năng, nhiệm vụ như sau:

xem chi tiết
logokhoa

Những quy định về nề nếp học tập của sinh viên Khoa Kế toán - Kiểm toán

Sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung “ Sinh viên tự quản học đường”

xem chi tiết
logokhoa

Hướng dẫn thực hiện BHYT

Hướng dẫn thực hiện BHYT-HSSV năm học 2013 - 2014

xem chi tiết
1 2 3