căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 07/05

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện

         

NST: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2012 (10%)

SEB: Ngày GDKHQ nhận cổ tức (15%)

DMC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức còn lại năm 2012 (7%)

D11: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Tin doanh nghiệp

PVF - Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam - Về kế hoạch kinh doanh năm 2013, PVF dự kiến lợi nhuận sau thuế ở mức 72,5 tỷ đồng, tăng 35% so với thực hiện năm 2012. Mức cổ tức dự kiến vẫn 0 đồng.

AGF - CTCP XNK Thủy sản An Giang - Đã thông qua phương án phát hành 12.859.288 cp cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên gấp đôi.

Đại hội cũng thống nhất kế hoạch 2013 với doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng và cổ tức là 20% bằng tiền mặt/vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu tỷ lệ 1:1.

HOM - CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Năm 2013 công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.482 tỷ đồng, lợi nhuận 90 tỷ đồng và cổ tức chỉ 5%.

BCC - CTCP Xi măng Bỉm Sơn – Đã mua 76,8% cổ phần, tương đương hơn 99,5 tỷ đồng theo mệnh giá của CTCP Xi măng miền Trung. Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2013, BCC đặt mục tiêu hoàn tất mua cổ phần chi phối từ 76% trở lên của CTCP Xi măng miền Trung .

VE2 - Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 - Năm 2013, VE2 lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 25 tỷ đồng, và 2,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và dự kiến mức cổ tức tỷ lệ 12%. Thu nhập bình quân CBCNV đạt 4,7 triệu đồng/người/tháng.

VHH - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Viwaseen - Huế - Năm 2013, VHH lên kế hoạch kinh doanh đạt 65,16 tỷ đồng doanh thu và 3,38 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

ACC - CTCP Bê tông Becamex - Đại hội đã thông qua phương án chi trả cổ tức 2012 với tỷ lệ 40% vốn điều lệ. Dự kiến trong tháng 6 sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt.

Năm 2013 công ty đặt kế hoạch doanh thu 385,12 tỷ đồng và LNST chỉ ở mức 57,55 tỷ đồng.Kế hoạch cổ tức 2013 dự kiến tối thiểu vẫn là 25%.

NIS - Công ty cổ phần Dịch vụ hạ tầng mạng - Năm 2013 NIS lên kế hoạch kinh doanh đạt 51,48 tỷ đồng doanh thu và 4,55 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cổ tức tiền mặt dự kiến từ 8% - 10%.

TKU - Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang - Công ty lên kế hoạch kinh doanh trong năm 2013 đạt 950 tỷ đồng doanh thu và 20 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thu nhập bình quân CBCNV đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng.

TMX - CTCP VICEM Thương mại Xi măng - Năm 2013, TMX lên kế hoạch kinh doanh với mức sụt giảm so với thực hiện 2012: tổng doanh thu: 1.099 tỷ đồng, LNTT 9,24 tỷ đồng và cổ tức ở mức 6%.

CKV - Công ty cổ phần Cokyvina - Năm 2013, CKV lên kế hoạch kinh doanh đạt 70 tỷ đồng doanh thu và 4,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, dự kiến mức chi cổ tức là 5%.

VIC - Tập đoàn VINGROUP - Tăng vốn điều lệ thêm gần 1,4 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ từ 9.281,45 tỷ đồng lên 9.282,84 tỷ đồng. Thời điểm thay đổi là ngày 23/04/2013. Việc tăng vốn điều lệ được thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần (đợt 2).

OGC - CTCP Tập đoàn Đại Dương - Đầu tư góp vốn thành lập Sở giao dịch hàng hóa Info. Theo đó, OGC sẽ đầu tư góp vốn 127,5 tỷ đồng tương ứng 12,75 triệu cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), chiếm 85% tổng vốn điều lệ của Sở giao dịch hàng hóa.

PET - Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - Đã thoái 100% vốn tại công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Dầu khí Hà Nội (Petro HN) và thu về toàn bộ số tiền đã đầu tư. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Dầu khí Hà Nội là công ty con với 100% sở hữu thuộc về PET, công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn.

XMC - CTCP Bê tông & XD Vinaconex Xuân Mai - Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh Hà Đông kể từ ngày 03/05/2013. Lý do chấm dứt hoạt động là điều chỉnh mô hình hoạt động công ty.

PXS - CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí - Ngày 20/05 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2/2012 với tỷ lệ 5%. Được biết, phương án chi trả cổ tức năm 2012 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua với tỷ lệ 15%, trong đó 10% đã được thanh toán, 5% còn lại được chi trả vào ngày 31/05.

PPC - CTCP Nhiệt điện Phả Lại - Ngày 22/05 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt 2012 tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện vào ngày 10/06/2013.

QTC - CTCP Công trình GTVT Quảng Nam – Ngày 21/5 ĐKCC nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền 50%. Thời hạn thực hiện: Ngày 06/06/2013

DXP - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá – Ngày 21/05/2013 là ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2012; Tỷ lệ thực hiện 50% (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng); Thời gian thực hiện: Ngày 06/06/2013;

MDC - Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin – Ngày 21/05/2013 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt; Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng); Thời gian thực hiện: 13/06/2013;

MBB - Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – Ngày 16/05/2013 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thực hiện: 31/05/2013

TNC - CTCP Cao su Thống Nhất - Ngày 16/05 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt năm 2012 với tỷ lệ thực hiện 20%.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KDC - CTCP Kinh Đô - Ngày 3/5, bà Vương Thu Lệ, chị ông Vương Ngọc Xiêm, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đã bán xong 3.000 cổ phiếu KDC theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Lệ nắm gỡ 12.007 cổ phiếu KDC.

B82 - CTCP 482 - Từ ngày 1/4 đến ngày 26/4, ông Nguyễn Trọng Cẩm, Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc đã mua 15.000 cổ phiếu B82 nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 30.604 cổ phiếu B82.

HTP - CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát - Bà Lê Thị Tuyết Nhung đã mua 90.600 cp, tương đương 5,01% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 25/04.

PVA - CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An - Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán hết 1.000 cp từ ngày 28/03 đến 25/04 nhưng giao dịch bất thành do không đạt được giá kỳ vọng.

PTI - Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện - Bà Đỗ Thị Huân, em ruột ông Đỗ Quang Khánh - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán hết 1.879 cp từ ngày 28/03 đến 26/04 nhưng giao dịch bất thành.

VLA - CTCP ĐT & PT Công nghệ Văn Lang - Ông Huỳnh Thanh Long đã mua 3.000 cp nâng sở hữu từ 5,18% lên 5,48%, tương đương 55.000 cp kể từ ngày 25/04.

SVS - CTCP Chứng khoán Sao Việt - Bà Nguyễn Thị Mai - cổ đông lớn đã mua 635.500 cp, nâng sở hữu từ 8,07% lên 12,78%, tương đương 1.725.012 cp SVS kể từ ngày 25/04.

BST - CTCP Sách - Thiết bị Bình Thuận - Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên HĐQT đã mua 15.900 cp trong tổng 20.000 cp đăng ký từ ngày 26/03 đến 24/04, nâng sở hữu lên 5,06%, tương đương 55.623 cp BST và trở thành cổ đông lớn.

SED - CTCP ĐT & PT Giáo dục Phương Nam - Ông Yu Jen Chieh đã bán 18.700 cp và đã mua 15.000 cp giảm sở hữu xuống còn 4,96% và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 02/05.

GFC - CTCP Thủy sản Gentraco - Ông Hà Quốc Tuấn đã mua 704.000 cp, tương đương 8,3% và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 26/04.

TTZ - CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung - Lotus - Mekong River Equity Fund đã mua 10.000 cp nâng sở hữu từ 4,97% lên 5,25% và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 25/04.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TS4 - CTCP Thủy sản 4 - Từ ngày 9/5 đến ngày 7/6, bà Võ Thị Thanh Trang, Phó tổng giám đốc đăng ký mua 15.000 cổ phiếu TS4 theo phương thức khớp lệnh. Số lượng cổ phiếu bà Trang nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến 20.041 cổ phiếu TS4.

KHA - CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội - Với mục đích đầu tư, ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Tổng giám đốc đăng ký mua 20.000 cổ phiếu KHA từ ngày 9/5 đến ngày 7/6. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước giao dịch, ông Hạnh nắm giữ 2.360 cổ phiếu KHA.

VNM - CTCP Sữa Việt Nam - Bà Nguyễn Thị Như Hằng, Giám đốc điều hành đăng ký bán 80.000 cp từ ngày 09/05 đến 09/06 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

PET - Tổng CTCP DV Tổng hợp Dầu khí - Ông Đào Văn Đại, Kế toán trưởng đăng ký bán hết 21.490 cp từ ngày 09/05 đến 07/06 để phục vụ tài chính cá nhân.

CII - CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM - Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP HCM, tổ chức có liên quan đến ông Đặng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 3.278.425 cổ phiếu trong tổng số 21.686.237 cổ phiếu CII nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 9/5 đến ngày 7/6.

DHG - CTCP Dược Hậu Giang - Ông Nguyễn Ngọc Diệp, Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 4.714 cp từ ngày 10/05 đến 09/06 để phục vụ nhu cầu tài chính gia đình.

BST - CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận - Nguyễn Minh Hà, Phó giám đốc đăng ký mua 10.000 cổ phiếu BST từ ngày 6/5 đến ngày 4/6 nhằm mục đích cơ cấu lại cổ phiếu. Trước giao dịch, cá nhân này nắm giữ 34.588 cổ phiếu BST.

ADP - CTCP Sơn Á Đông - Bà Phan Thiên Ngân, con ông Phan Ngọc Thuấn - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán hết 23.717 cp từ ngày 07/05 đến 24/05 để chi tiêu cá nhân.

Trần Dũng

Theo Trí Thức Trẻ/HNX&HSX