căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

        

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2015

 

 Thông báo

“TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016

(CÁC KHÓA 18,19,20)

 

 

NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

TRÌNH BÀY

THÀNH PHẦN

KHOA

Thứ Tư

16/9/2015

(Chiều)

13g30 - 13g45 

13g45 - 14g30

 

14g30 - 15g15

15g15 – 16g00

16g00 – 16g15

16g15 – 17g00

- Văn nghệ khởi động

- Chuyên đề: Bẫy truyền thông và những tác động tiêu cực của internet.

- Kỹ năng sơ cấp cứu, CHCN trường học

- Chuyên đề: Chân dung người Việt trẻ

- Hành trình về miền đất Tổ

- Một số nội dung công tác NH 2015-2016.

- Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

 

Đội văn nghệ xung kích

A.Giang Ngọc Phương- Ban BT báo Mực Tím

TT.Sơ cấp cứu TP.HCM

A.Nguyễn Tử Anh

TT.Thông tin

Hiệu trưởng

Hội trường C001 (CS2)

Cán bộ phụ trách CTSV

Cô Phạm Thị Nga

BCH Đoàn-Hội Khoa

K19KT

Thứ Năm

17/9/2015

(Chiều)

13g30 - 13g45 

13g45 - 14g30

 

14g30 - 15g15

15g15 – 16g00

16g00 – 16g15

16g00 – 17g00

- Văn nghệ khởi động

- Chuyên đề: Bẫy truyền thông và những tác động tiêu cực của internet.

- Kỹ năng sơ cấp cứu, CHCN trường học

- Chuyên đề: Chân dung người Việt trẻ

- Hành trình về miền đất Tổ

- Một số nội dung công tác NH 2015-2016.

- Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

 

Đội văn nghệ xung kích

A.Giang Ngọc Phương- Ban BT báo Mực Tím

TT.Sơ cấp cứu TP.HCM

A.Nguyễn Tử Anh

TT.Thông tin

Hiệu trưởng

Hội trường C001 (CS2)

Cán bộ phụ trách CTSV

Cô Phạm Thị Nga

BCH Đoàn-Hội Khoa

K20KT

Thứ Bảy

19/9/2015

(Chiều)

13g30 - 13g45 

13g45 - 14g30

 

 14g30 - 15g30

 

15g30 – 15g45

15g30 - 17g00

- Văn nghệ khởi động

- Chuyên đề: Chăm sóc y tế học đường, dinh dưỡng mùa thi

- Chuyên đề : Thông tin dự báo thị trường lao động – hội nhập Asian

- Hành trình về miền đất Tổ

- Một số nội dung công tác NH 2015-2016.

- Hiệu trưởng trao đổi và đối thoại với SV.

 

Đội văn nghệ xung kích

BS. Đào Thị Yến Thủy – TT.Dinh dưỡng TP.HCM

Ô.Trần Anh Tuấn – TT.Dự báo nguồn nhân lực TP.HCM

TT.Thông tin

Hiệu trưởng

Hội trường C001 (CS2)

Cán bộ phụ trách CTSV Cô Phạm Thị Nga

BCH Đoàn-Hội Khoa

 

K18KT