căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên, năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” năm học 2017-2018

 

Thực hiện hoạt động giáo dục rèn luyện chính trị sinh viên, trên cơ sở chính sách định hướng của Nhà nước và hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” của ngành giáo dục, Trường Đại học Văn Lang tổ chức hướng dẫn sinh viên học tập chuyên đề theo khóa học kết hợp kế hoạch đào tạo năm học.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Trang bị cho sinh viên một số thông tin cơ bản về chính sách và pháp luật của Nhà nước, thời sự kinh tế chính trị xã hội Việt Nam và quốc tế.
  2. Tổ chức hoạt động truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân, hướng dẫn quy chế và quy định đào tạo, kế hoạch đào tạo năm học, nhiệm vụ của sinh viên hướng dẫn sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và ý thức trách nhiệm công dân.
  3. Yêu cầu “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” tổ chức kết hợp kế hoạch đối thoại sinh viên và kế hoạch đào tạo của Khoa, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và tổng hợp xác nhận danh sách sinh viên tham gia chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” năm học 2017-2018 theo Khoa.

 

CHƯƠNG TRÌNH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH SINH VIÊN”

1. Chương trình học tập chuyên đề

 

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THỰC HIỆN HIỆNTRÌNH BÀY

ĐƠN VỊ THAM GIA

LỚP, ĐỊA ĐIỂM

Thứ hai

04/09/2017

(Sáng)

7g00 - 7g30

7g30 - 8g15

 

8g15 - 9g15

 

 

9g15 - 10g15

 

10g15 - 11g00

-      Tập trung sinh viên, văn nghệ.

-      Hướng dẫn cập nhật quy chế sinh viên và quy định đào tạo, chương trình hoạt động sinh viên và hoạt động đoàn hội.

-      Chuyên đề thời sự kinh tế chính trị Việt Nam và quốc tế, chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

-      Sinh viên trách nhiệm tham gia hoạt xã hội và hoạt động sinh viên tình nguyện.

-      Hướng dẫn quy định pháp luật, cập nhật quy định theo Luật.

Câu lạc bộ

Phòng CTSV

Đoàn Hội SV

Báo cáo viên

 

Báo cáo viên

Bộ môn Luật

 

Phòng CTSV

Trợ lý CTSV Khoa

Đoàn Hội SV Khoa

K22KT3, 4

K22TC2

Hội trường C001 (CS2)

Thứ hai

04/09/2017

(Chiều)

13g00 - 13g30

13g30 - 14g15

 

14g15 - 15g15

 

 

15g15 - 16g15

 

16g15 - 17g00

-      Tập trung sinh viên, văn nghệ.

-      Hướng dẫn cập nhật quy chế sinh viên và quy định đào tạo, chương trình hoạt động sinh viên và hoạt động đoàn hội.

-      Chuyên đề thời sự kinh tế chính trị Việt Nam và quốc tế, chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

-      Sinh viên trách nhiệm tham gia hoạt xã hội và hoạt động sinh viên tình nguyện.

-      Hướng dẫn quy định pháp luật, cập nhật quy định theo Luật.

Câu lạc bộ

Phòng CTSV

Đoàn Hội SV

Báo cáo viên

 

Báo cáo viên

Bộ môn Luật

 

Phòng CTSV

Khoa (trợ lý CTSV)

Đoàn Hội SV Khoa

K22KT1,2

K22TC1

Hội trường C001 (CS2)

 

Thứ ba

05/09/2017

(Sáng)

7g00 - 7g30

7g30 - 8g15

8g15 - 9g15

 

 

9g15 - 10g15

 

10g15 - 11g00

-      Tập trung sinh viên, văn nghệ.

-      Hội nhập quốc tế và cơ hội lập nghiệp, xu hướng xã hội và thị trường việc làm.

-      Chuyên đề thời sự kinh tế chính trị Việt Nam và quốc tế, chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

-      Sinh viên trách nhiệm tham gia hoạt xã hội và hoạt động sinh viên tình nguyện.

-      Hướng dẫn quy định pháp luật, cập nhật quy định theo Luật.

Câu lạc bộ

Báo cáo viên

 

Báo cáo viên

 

Báo cáo viên

Bộ môn Luật

 

Phòng CTSV

Khoa (trợ lý CTSV)

Đoàn Hội SV Khoa

 

 

K21KT1,2

K21TC5,6

Hội trường C001 (CS2)

 

Thứ ba

05/09/2017

(Chiều)

13g00 - 13g30

13g30 - 14g15

14g15 - 15g15

 

 

15g15 - 16g15

 

16g15 - 17g00

-      Tập trung sinh viên, văn nghệ.

-      Hội nhập quốc tế và cơ hội lập nghiệp, xu hướng xã hội và thị trường việc làm.

-      Chuyên đề thời sự kinh tế chính trị Việt Nam và quốc tế, chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

-      Sinh viên trách nhiệm tham gia hoạt xã hội và hoạt động sinh viên tình nguyện.

-      Hướng dẫn quy định pháp luật, cập nhật quy định theo Luật.

Câu lạc bộ

Báo cáo viên

Báo cáo viên

 

Báo cáo viên

Bộ môn Luật

 

Phòng CTSV

Trợ lý CTSV Khoa

Đoàn Hội SV Khoa

K21KT3,4,5,6

K21TC1,2,3,4

Hội trường C001 (CS2)


Thứ năm

07/09/2017

(Sáng)

7g00 - 7g30

7g30 - 8g15

8g15 - 9g15

 

 

9g15 - 10g15         

 

10g15 - 11g00         

-      Tập trung sinh viên, văn nghệ.

-      Hội nhập quốc tế và cơ hội lập nghiệp, xu hướng xã hội và thị trường việc làm.

-      Chuyên đề thời sự kinh tế chính trị Việt Nam và quốc tế, chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

-      Chuyên đề hướng dẫn thực hiện dự án khởi nghiệp.

-      Hướng dẫn quy định pháp luật, cập nhật quy định theo Luật.

Câu lạc bộ

Báo cáo viên

Báo cáo viên

 

Báo cáo viên

Bộ môn Luật        

Phòng CTSV

Trợ lý CTSV Khoa

Đoàn Hội SV Khoa           


K20TC, K20KT

Hội trường C001 (CS2)

                                  

 

Thứ hai

11/09/2017

(Sáng)

7g00 - 7g15

7g15 - 8g00

 

8g00 - 8g45

 

8g45 - 9g30

 

9g30 - 10g00

10g00 - 10g30

10g30 - 11g00

 

-       Tập trung sinh viên, văn nghệ.

-       Hướng dẫn quy chế sinh viên, quy định đào tạo và rèn luyện, văn hóa trường học.

-       Phương pháp học đại học, phương tiện hỗ trợ học tập tại Trường Đại học Văn Lang.

-       Hướng dẫn quy định pháp luật, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giao thông đường bộ, Luật an toàn thông tin mạng internet.

-       Tập bài hát “Văn Lang đại học đường”.

-       Giới thiệu hoạt động Đoàn Hội sinh viên, hoạt động câu lạc bộ đội nhóm.

-       Giới thiệu đoàn sinh viên tham quan học tập tại Đền Hùng năm 2017.                                              

Câu lạc bộ

Phòng CTSV

Báo cáo viên

 

Bộ môn Luật

 

Đoàn Hội SV

Đoàn Hội SV

Đoàn SVTB năm 2017

Phòng CTSV

Trợ lý CTSV Khoa

Đoàn Hội SV Khoa

K23TC, K23KT

(Khóa 23 ngành Tài chính và Khóa 23 ngành Kế toán)

 

Hội trường C001 (CS2)


 

  • LỊCH SINH HOẠT BỔ SUNG KHÓA 23:

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TRÌNH BÀY

THỰC HIỆN

LỚP, ĐỊA ĐIỂM

Thứ tư

13/09/2017

(Sáng)

9g30 - 10g15

10g15 - 11g15

11g15 - 12g00

 

-      Lịch sử, văn hóa Văn Lang.

-      Lịch sử hình thành và phát triển Trường Đại học Văn Lang.

-      Dự án xây dựng cơ sở mới  Trường Đại học Văn Lang.

TS.Nguyễn Khắc Thuần

TS.Nguyễn Đắc Tâm

TS.Nguyễn Cao Trí

Phòng CTSV

Trợ lý CTSV 

Đoàn Hội SV

K23KT1,2,3,4,5,6

K23TC1,2,3,4,5,6

Hội trường C001

2.   Chương trình đối thoại sinh viên khóa 20, 21, 22

 

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ THAM GIA

KHOA

PHÒNG

 

Thứ sáu 08/9/2017

(Sáng)

7g00 - 7g30

7g30 - 8g00

 

8g00 - 9g00

-      Tập trung sinh viên, văn nghệ.

-      Kế hoạch đào tạo và chương trình hoạt động năm học.

-      Ban Giám hiệu Nhà trường đối thoại sinh viên.

Câu lạc bộ Ban Giám hiệu

 

Ban Giám hiệu BCN Khoa

 

Ban Giám hiệu

Ban Chủ nhiệm Khoa Phòng CTSV

 

Khoa TCKT

 

K20,21,22 (1307sv)

 

 

C001 (CS2)


 

3.   Chương trình chào đón sinh viên khóa 23

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ THAM GIA

KHOA

PHÒNG

 

Thứ bảy

16/9/2017

(Sáng)

 

 

9g15 - 11g30

-      Tập trung sinh viên, văn nghệ.

-      Giới thiệu về CLB, Đoàn - Hội

-      BCN khoa giới thiệu về tổ chức, chương trình đào tạo, định hướng nghề nghiệp.

-      Cựu sinh viên tham gia tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm học tập và làm việc.

 

Câu lạc bộ khoa

Đoàn - Hội

Ban CN Khoa

 

 

Ban Chủ nhiệm Khoa, GV, Cựu sinh viên, CLB, Đoàn - Hội.

 

Khoa TCKT

 K23

 

 

C001 (CS2)

 

VPK