căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên

CHƯƠNG TRÌNH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH SINH VIÊN”

1.   Chương trình đối thoại của Ban giám hiệu với sinh viên giữa khóa và cuối khóa

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

THAM GIA

SINH VIÊN

PHÒNG

Thứ ba

04/09/2018

(Sáng)

9g00 - 9g30

9g30 - 9g45

 

9g45 - 11g00

-      Tập trung sinh viên, văn nghệ.

-      Kế hoạch đào tạo và chương trình hoạt động năm học.

-      Ban Giám hiệu Nhà trường đối thoại sinh viên.

Đoàn – Hội

Ban Giám hiệu

 

Ban Giám hiệu

BCN Khoa

Ban Giám hiệu

Ban Chủ nhiệm Khoa

Phòng CTSV

K23TC-KT

 

 

C001

(CS2)

 

Thứ tư

05/09/2018

(Sáng)

7g00 - 7g30

7g30 - 7g45

 

7g45 - 9g00

-      Tập trung sinh viên, văn nghệ.

-      Kế hoạch đào tạo và chương trình hoạt động năm học.

-      Ban Giám hiệu Nhà trường đối thoại sinh viên.

Đoàn – Hội

Ban Giám hiệu

 

Ban Giám hiệu

BCN Khoa

Ban Giám hiệu

Ban Chủ nhiệm Khoa

Phòng CTSV

K22TC-KT

 

 

C001

(CS2)

 

Thứ tư

05/9/2018

(Chiều)

15g00 - 15g30

15g30 - 15g45

 

15g45 - 17g00

-      Tập trung sinh viên, văn nghệ.

-      Kế hoạch đào tạo và chương trình hoạt động năm học.

-      Ban Giám hiệu Nhà trường đối thoại sinh viên.

Ban Giám hiệu

 

Ban Giám hiệu

BCN Khoa

Ban Giám hiệu

Ban Chủ nhiệm Khoa

Phòng CTSV

K21TC-KT

 

 

C001

(CS2)

 

2.   Sinh hoạt theo chuyền đề tập trung của sinh viên giữa khóa và cuối khóa

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

BÁO CÁO VIÊN

THAM GIA

SINH VIÊN

PHÒNG

Thứ ba

04/09/2018

(Sáng)

7g00 - 7g15

7g15 – 9g00

 

 

-       Tập trung sinh viên.

-       Chuyên đề” Tinh thần khởi nghiệp, động lực học tập và câu chuyện khời nghiệp

Trịnh Minh Cường

CEO happy young house, Quản trị động lực CT group (Cựu SV K16)

Đoàn hội Khoa

CTSV Khoa

Phòng CTSV

 

K23TC-KT

 

 

C601

(CS2)

Thứ tư

05/09/2018

(Sáng)

 

9g15 - 9g30

9g30 – 11g15

 

-       Tập trung sinh viên.

-       Chuyên đề” Tinh thần khởi nghiệp, động lực học tập và câu chuyện khời nghiệp

Trịnh Minh Cường

CEO happy young house, Quản trị động lực CT group (Cựu SV K16)

Đoàn hội Khoa

CTSV Khoa

Phòng CTSV

 

K22TC-KT

 

 

C601

(CS2)

Thứ tư

05/09/2018

(Chiều)

 

13g15 - 13g30

13g30 - 15g00

-       Tập trung sinh viên.

-       Chuyên đề” Tinh thần khởi nghiệp, yêu cầu của Doanh nghiệp và câu chuyện khời nghiệp

Trịnh Minh Cường

CEO happy young house, Quản trị động lực CT group (Cựu SV K16)

Đoàn hội Khoa

CTSV Khoa

Phòng CTSV

 

K21TC-KT

 

 

C601

(CS2)

 

3.   Sinh hoạt theo chuyên để về kỹ năng cho sinh viên đầu khóa (Khóa 24)

-         Nội dung “Thiết kế quảng đời sinh viên hiệu quả”

-         Hình thức: Tập trung, Phòng Công tác sinh viên sẽ căn cứ lịch học cùng các Khoa tổ chức cho sinh viên khóa 24 vào thời gian phù hợp.

-         Thời gian: Từ ngày 10/09 – 30/10/2018 ( sẽ có lịch cụ thể sau)

-         Sinh viên sau khi tham gia khóa học hoàn thành bài thu hoạch nộp về trường

 

4.   Chương trình sinh hoạt đầu khóa cho tân sinh viên K24 – Sinh hoạt tập trung

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

THAM GIA

LỚP, ĐỊA ĐIỂM

Thứ 6

7/09/2018

(Sáng)

7g00 - 7g30

7g30 - 8g30

 

8g30 - 9g30

 

9g30 - 10g00

 

10g00- 10g30

10g30- 11g00

 

11g00 - 11g30

 

-      Tập trung sinh viên, văn nghệ.

-      Hướng dẫn quy chế sinh viên, quy định đào tạo và rèn luyện, văn hóa trường học.

-      Phương pháp học đại học tại Trường Đại học Văn Lang.

-      Tiện ích công nghệ thông tin, hướng dẫn sử dụng thư viên của trường

-      Tập bài hát “Văn Lang đại học đường”.

-      Giới thiệu hoạt động Đoàn Hội sinh viên, hoạt động phong trào, CLB, đội, nhóm.

-      Giới thiệu đoàn sinh viên tham quan học tập tại Đền Hùng năm 2018.

Đoàn - Hội

Phòng CTSV

 

Báo cáo viên

 

Phòng CNTT và Thư viện

A.Chương(P.ĐT)

Đoàn - Hội

 

Đoàn SVTB 2018

 

SV Khóa 24:

Kế toán

 

Hội trường C001 (CS2)

Thứ 7

8/09/2018

(Sáng)

7g00 - 7g30

7g30 - 8g30

 

8g30 - 9g30

 

9g30 - 10g00

 

10g00- 10g30

10g30- 11g00

 

11g00 - 11g30


 

-      Tập trung sinh viên, văn nghệ.

-      Hướng dẫn quy chế sinh viên, quy định đào tạo và rèn luyện, văn hóa trường học.

-      Phương pháp học đại học tại Trường Đại học Văn Lang.

-      Tiện ích Công nghệ thông tin, hướng dẫn sử dụng thư viên của trường

-      Tập bài hát “Văn Lang đại học đường”.

-      Giới thiệu hoạt động Đoàn Hội sinh viên, hoạt động phong trào, CLB, đội, nhóm.

-      Giới thiệu đoàn sinh viên tham quan học tập tại Đền Hùng năm 2018.

Đoàn - Hội

Phòng CTSV

 

Báo cáo viên

 

Phòng CNTT và Thư viện

A.Chương(P.ĐT)

Đoàn - Hội

 

Đoàn SVTB 2018

SV Khóa 24:

Tài chính – Ngân hàng

 

Hội trường C001 (CS2)