căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Triển khai Kế hoạch Tổ chức dạy và học môn Giáo dục thể chất khóa 22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 002-12 /2017/TB TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Triển khai Kế hoạch Tổ chức dạy và học môn Giáo dục thể chất

khóa 22, học kỳ II năm học 2017 – 2018

 

 

Căn cứ Kế hoạch Tổ chức dạy và học môn Giáo dục thể chất khóa 22, học kỳ II năm học 2017 – 2018. Khoa Khoa học cơ bản thông báo triển khai Kế hoạch này đến các khoa và toàn thể sinh viên khóa 22 theo nội dung sau:

1. Thời gian

          - Thời gian đăng ký môn học: từ 16g00 ngày 29/12/2017 đến hết ngày 8/01/2018.

          - Thời gian học: từ ngày 15/01 đến ngày 03/6/2018.

2. Địa điểm

          - Trường Đại học Văn Lang cơ sở 2: môn Yoga, Cờ vua, Thể dục;

          -  Trường Đại học Văn Lang cơ sở 1: môn Cờ vua;

          - TT. TDTT Bình Thạnh, số 08 Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh: Cầu lông; Bóng bàn;

          - TT. TDTT Hoa Lư, số 02 Đinh Tiên Hoàng, Q.1: môn Bóng rổ; Bóng chuyền;

          - Sân Bóng đá Ngôi sao, số 324 Chu Văn An, Q. Bình Thạnh: môn Bóng đá.

3. Tổ chức đăng ký môn học

          Sinh viên khóa 22 đăng ký môn học GDTC2 (học kỳ II) khác với môn học GDTC1 (học kỳ I), tại địa chỉ http://dkgdtc.vanlanguni.edu.vn.

          - Dùng mã số sinh viên để đăng nhập.

          - Mật khẩu: vanlang.

          Sinh viên học lại môn học GDTC đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Bộ môn GDTC theo kế hoạch từ Phòng Đào tạo.

 

4. Lịch học cụ thể

Theo từng lớp học, lịch học được cụ thể như sau:

TT

LỚP HỌC GDTC

SLSV
TỐI ĐA

MÔN HỌC

KHOA

GIẢNG VIÊN
DỰ KIẾN

LỚP BUỔI TỐI

1

YG01_Thứ 2_18g00-20g00_Lầu 8 cơ sở 2

30

Yoga

Các khoa

Nguyễn Ngọc Điệp

2

YG02_Thứ 3_18g00-20g00_Lầu 8 cơ sở 2

30

Yoga

Các khoa

Nguyễn Ngọc Điệp

3

YG03_Thứ 4_18g00-20g00_Lầu 8 cơ sở 2

30

Yoga

Các khoa

Nguyễn Ngọc Điệp

4

YG04_Thứ 5_18g00-20g00_Lầu 8 cơ sở 2

30

Yoga

Các khoa

Nguyễn Ngọc Điệp

5

YG05_Thứ 6_18g00-20g00_Lầu 8 cơ sở 2

30

Yoga

Các khoa

Nguyễn Ngọc Điệp

6

YG06_Thứ 7_18g00-20g00_Lầu 8 cơ sở 2

30

Yoga

Các khoa

Nguyễn Ngọc Điệp

7

CV01_Thứ 3_18g00-20g00_P.301A cơ sở 1

60

Cờ vua

Các khoa

Trần Phương Tùng

8

CV02_Thứ 5_18g00-20g00_P.C409 cơ sở 2

60

Cờ vua

Các khoa

Trần Phương Tùng

9

TD01_Thứ 2_18g00-20g00_Sảnh cơ sở 2

50

Thể dục

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Thúy

10

TD02_Thứ 3_18g00-20g00_Sảnh cơ sở 2

50

Thể dục

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Thúy

11

TD03_Thứ 4_18g00-20g00_Sảnh cơ sở 2

50

Thể dục

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Thúy

12

TD04_Thứ 5_18g00-20g00_Sảnh cơ sở 2

50

Thể dục

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Thúy

13

BC01_Thứ 2_18g00-20g00_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng chuyền

Các khoa

Trần Văn Diện

14

BC02_Thứ 3_18g00-20g00_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng chuyền

Các khoa

Trần Văn Diện

15

BC03_Thứ 4_18g00-20g00_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng chuyền

Các khoa

Trần Văn Diện

16

BC04_Thứ 5_18g00-20g00_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng chuyền

Các khoa

Trần Văn Diện

17

BC05_Thứ 6_18g00-20g00_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng chuyền

Các khoa

Trần Phương Tùng

LỚP BUỔI CHIỀU

1

BC06_Thứ 2_15g30-17g30_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng chuyền

Các khoa

Nguyễn Ngọc Điệp

2

BC07_Thứ 3_15g30-17g30_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng chuyền

Các khoa

Thái Như Ý

3

BC08_Thứ 4_15g30-17g30_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng chuyền

Các khoa

Thái Như Ý

4

BC09_Thứ 5_15g30-17g30_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng chuyền

Các khoa

Thái Như Ý

5

BC10_Thứ 6_15g30-17g30_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng chuyền

Các khoa

Trần Phương Tùng

6

CL01_Thứ 2_14g0-16g00_TT.TDTT Bình Thạnh

50

Cầu lông

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Yến

7

CL02_Thứ 3_14g00-16g00_TT.TDTT Bình Thạnh

50

Cầu lông

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Yến

8

CL03_Thứ 4_14g00-16g00_TT.TDTT Bình Thạnh

50

Cầu lông

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Yến

9

CL04_Thứ 5_14g00-16g00_TT.TDTT Bình Thạnh

50

Cầu lông

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Yến

LỚP BUỔI SÁNG

1

BB01_Thứ 2_9g30-11g30_TT.TDTT Bình Thạnh

40

Bóng bàn

Các khoa

Thái Như Ý

2

BB02_Thứ 3_7g00-9g00_TT.TDTT Bình Thạnh

40

Bóng bàn

Các khoa

Thái Như Ý

3

BB03_Thứ 3_9g30-11g30_TT.TDTT Bình Thạnh

40

Bóng bàn

Các khoa

Thái Như Ý

4

BB04_Thứ 5_9g30-11g30_TT.TDTT Bình Thạnh

40

Bóng bàn

Các khoa

Thái Như Ý

5

BB05_Thứ 6_9g30-11g30_TT.TDTT Bình Thạnh

40

Bóng bàn

Các khoa

Thái Như Ý

6

BC11_Thứ 7_7g00-9g00_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng chuyền

Các khoa

Nguyễn Ngọc Điệp

7

BR01_Thứ 2_7g00-9g00_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng rổ

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

8

BR02_Thứ 2_9g30-11g30_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng rổ

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

9

BR03_Thứ 3_7g00-9g00_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng rổ

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

10

BR04_Thứ 3_9g30-11g30_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng rổ

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

11

BR05_Thứ 4_7g00-9g00_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng rổ

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

12

BR06_Thứ 4_9g30-11g30_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng rổ

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

13

BR07_Thứ 5_7g00-9g00_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng rổ

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

14

BR08_Thứ 6_7g00-9g00_TT.TDTT Hoa Lư

55

Bóng rổ

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

15

BĐ01_Thứ 2_7g00-9g00_Sân Bóng đá Ngôi sao

40

Bóng đá

Các khoa

Trần Văn Diện

16

BĐ02_Thứ 3_7g00-9g00_Sân Bóng đá Ngôi sao

40

Bóng đá

Các khoa

Trần Văn Diện

17

BĐ03_Thứ 5_7g00-9g00_Sân Bóng đá Ngôi sao

40

Bóng đá

Các khoa

Trần Văn Diện

18

BĐ04_Thứ 6_7g00-9g00_Sân Bóng đá Ngôi sao

40

Bóng đá

Các khoa

Trần Văn Diện

19

CL05_Thứ 2_7g00-9g00_TT.TDTT Bình Thạnh

50

Cầu lông

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Yến

20

CL06_Thứ 3_7g00-9g00_TT.TDTT Bình Thạnh

50

Cầu lông

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Yến

21

CL07_Thứ 5_7g00-9g00_TT.TDTT Bình Thạnh

50

Cầu lông

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Yến

22

CL08_Thứ 6_7g00-9g00_TT.TDTT Bình Thạnh

50

Cầu lông

Các khoa

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Lưu ý: Lớp BĐ04 chuyển sang ngày Thứ Sáu_7g00-9g00 thay cho kế hoạch ban đầu là Thứ Bảy_7g00-9g00. Lý do, Sân Bóng đá Ngôi sao không sắp xếp được vào ngày Thứ Bảy.

 

  • Cán bộ công tác sinh viên và sinh viên có phản hồi về kỹ thuật: liên hệ thầy Nguyễn Văn Trung qua email: nguyenvantrung@vanlanguni.edu.vn hoặc số điện thoại 0983876207.
  • Cán bộ công tác sinh viên và sinh viên có phản hồi về chuyên môn: liên hệ thầy Trần Phương Tùng qua email: tranphuongtung@vanlanguni.edu.vn hoặc số điện thoại 0983876207.

 

Nguồn Khoa Khoa học cơ bản