căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khoá 20

 aaaaa

 

 

LỊCH KHÁM SỨC KHỎE SV K20 KHOA KTKT

Thời gian: 7h30 - 11h00, thứ 7, ngày 25/10/2014

Địa điểm: Phòng khám 52 Nguyễn Văn Lạc 

Địa chỉ: 52 Nguyễn Văn Lạc, P.19, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08.3996442


 

 

 

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL VĂN LANG

 Số  07/2014//VL-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khoá 20

 

       Kính gửi :     Quý vị Trưởng các Khoa, Phòng

       

       Thực hiện Quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc tổ chức khám chứng nhận sức khỏe đảm bảo sinh viên có thể tham gia học tập, Nhà trường phối hợp với Bệnh viện Quận Bình Thạnh tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 20 theo lịch dự kiến sau:

  • Địa điểm khám sức khỏe:

             Phòng khám số 52 Nguyễn Văn Lạc, P. 19, Q. Bình Thạnh

  • Thời gian khám sức khỏe:

     05 ngày (20,21,22,24,25/10/2014 - lịch kèm theo)

-      Sáng    : Từ 7g30 đến 11g00;

-      Chiều  : Từ 13g30 đến 16g00.

  • Khi khám sức khỏe, sinh viên lưu ý:

-      Trình giấy tờ tùy thân có dán ảnh (thẻ sinh viên, hoặc CMND).

-      Chấp hành nội quy của nơi khám sức khỏe.

        Đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác SV triển khai nội dung thông báo đến SV của Khoa, phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn-Hội SV Khoa và các phòng chức năng tổ chức để SV thực hiện tốt việc khám sức khỏe.         

         Trân trọng.       

 

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

 

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- P.ĐT,P.HC,P.KH&QLNL;

- Lưu

 

 

 

  ThS. VÕ VĂN TUẤN

                                                                                                                         

                                                                                             

      

                                                                                                               

 

 aaaaa