căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tổ chức học Giáo dục QP - AN, khóa 20

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL VĂN LANG

Số :  263/VL-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

  

THÔNG BÁO

V/v: tổ chức học Giáo dục quốc phòng – An ninh, khóa 20

            Kính gửi:  Ban chủ nhiệm các Khoa

   Học kỳ hè năm học 2014 - 2015 Nhà trường tổ chức cho sinh viên học Giáo dục quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) từ 27/6/2015 đến 18/7/2015.

   Sinh viên khóa 20 và sinh viên học lại tập trung và học GDQP-AN tại Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự (Trường Đại học Trần Đại Nghĩa, 189 Nguyễn Oanh, Quận Gò Vấp, Tp.HCM), theo các đại đội sau:

TT

KHOA

LỚP

ĐẠI ĐỘI

SỐ SV

1

Kiến trúc – Xây dựng

K20A01, K20A02

1

190

K20A03

2

92

K20X01, K20X02

10

125

2

Thương mại

K20C02

2

133

K20C01

5

143

3

Du lịch

K20LH, K20KS

3

200

4

Mỹ thuật công nghiệp

K20H-CN, K20H-ĐH, K20H-TT

4

212

K20H-NT

13

98

5

Công nghệ Môi trường

K20M01

5

86

6

Kế toán

K20KT1 à K20KT6

6

229

7

Ngoại ngữ

K20N01 à K20N04

7

216

8

Quản trị kinh doanh

K20Q01 à K20Q04

8

194

K20Q05

12

47

9

Quan hệ công chúng

K20PR1 à K20PR4

9

190

10

Công nghệ thông tin

K20T01, K20T02

10

59

11

Công nghệ Sinh học

K20S01, K20S02

11

160

12

Kỹ thuật nhiệt

K20NL1

11

66

13

Tài chính – Ngân hàng

K20TC01 à K20TC04

12

161

14

Sinh viên học lại

Học lại

13

~ 80

1. Lịch tập trung

Đợt 1: Tập trung sáng Thứ 7 ngày 27/6/2015

7h00 - 9h00: đại đội 1, 2, 3

9h00 - 11h00: đại đội 4, 5, 6

Đợt 2: Tập trung sáng Chủ Nhật ngày 28/6/2015

7h00 - 9h00: đại đội 7, 8, 9

9h00 - 11h00: đại đội 10, 11, 12, 13

2. Lịch học

Sinh viên học theo Lịch huấn luyện chi tiết của từng đại đội, Lịch huấn luyện này sẽ được Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự triển khai đến sinh viên vào buổi tập trung đầu tiên.

3. Đăng ký học lại đối với sinh viên còn nợ GDQP-AN

Sinh viên khóa 19 trở về trước còn nợ học phần GDQP-AN, đăng ký học lại tại Phòng Đào tạo, cơ sở 1 (45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1).

Thời gian đăng ký: từ 03/6/2015 đến hết 20/6/2015.

Tập trung và học theo đại đội 13.

4. Trách nhiệm quản lý sinh viên

Trường đại học Trần Đại Nghĩa chịu trách nhiệm quản lý sinh viên trong thời gian học theo lịch huấn luyện chi tiết.

Các anh, chị trợ lý công tác sinh viên có mặt vào buổi tập trung để ổn định sinh viên và hướng dẫn mượn quân trang, có trách nhiệm liên lạc với ban cán sự lớp thường xuyên để theo dõi tình hình học tập của sinh viên, thông báo về Phòng Đào tạo những vấn đề còn vướng mắc để kịp thời giải quyết.

Khi nhận được thông báo này, kính đề nghị các khoa triển khai thực hiện.

Trân trọng.

                                                                      

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 6 năm 2015

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

 

ThS. Võ Văn Tuấn

Nơi nhận :                                                                                           

- Hiệu trưởng (để báo cáo)

- Các Khoa (để thực hiện)                                                                                   

- TTTT, TTHTSV                                                                                                

- Lưu Văn Thư  & P.Đào tạo

 

(Gửi kèm theo thông báo này Danh sách sinh viên khóa 20 tham gia đợt học)