căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo về việc xem điểm thi HK1 1819

Thông báo

V/v Xem Điểm Thi Học kỳ 1 năm 2018 - 2019

     Từ ngày 5/1/2019, Khoa sẽ không công bố điểm thi trên website http://tckt.vanlanguni.edu.vn/. Sinh viên xem điểm thi trên trang: http://online.vanlanguni.edu.vn.

 

VPK khoa TCKT