căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc - ngày 20-21/5/2020

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

theo khung năng lực 6 bậc - Ngày 20-21/5/2020

 

Để đáp ứng nhu cầu thi lấy chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, là một chứng chỉ quan trọng và có giá trị trong hồ sơ xin việc của mỗi sinh viên, Trường Đại học Văn Lang tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc - Ngày 20-21/5/2020.

Cô gửi đến các em thông báo tổ chức thi (file đính kèm), đặc biệt là các sinh viên sắp tốt nghiệp (năm 3, năm 4) để biết thông tin và đăng ký tham dự (nếu có nhu cầu). 

Lệ phí thi đối với các sinh viên của Trường được ưu đãi là 1.200.000đ (Lệ phí chung là 1.800.000đ) và đặc biệt ưu đãi với lần tổ chức thi đầu tiên (Đợt 20-21/5/2020) là giảm 10%.