căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo sinh viên K16 nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Sinh viên K16 nhận GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI tại phòng Hành chính - CS 1 - 45 Nguyễn Khắc Nhu Q.1, TP.HCM.

Lưu ý: mang theo thẻ sinh viên