căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015:

1. Sinh viên, học sinh nghỉ 23 ngày, từ thứ Hai ngày 09/02/2015 (21 tháng chạp âm lịch) đến hết Chủ nhật ngày 01/03/2014 (11 tháng giêng âm lịch).

2. Giảng viên nghỉ 14 ngày, từ thứ Năm ngày 12/02/2015 (24 tháng chạp âm lịch) đến hết thứ Tư ngày 25/02/2015 (mùng 7 tháng giêng âm lịch).

3. Cán bộ, Nhân viên nghỉ 12 ngày, từ thứ Bảy ngày 14/02/2015 (26 tháng chạp âm lịch) đến hết thứ Tư ngày 25/02/2015 (mùng 7 tháng giêng âm lịch).