căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thông báo khảo sát việc làm của SV khóa 16

     
 
THÔNG BÁO

 (v/v Khảo sát việc làm của SV sau 01 năm tốt nghiệp khoá 16, niên khoá 2011-2014)

 

 1.      Mục đích khảo sát

  • Triển khai kế hoạch hàng năm về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau một năm tốt nghiệp, qua đó giúp cho Khoa KTKT và Nhà trường thấy được thực trạng của thị trường lao động, để từ đó, Khoa sẽ có những quyết định kịp thời trong việc điều chỉnh kế hoạch và chiến lược đào tạo của ngành kế toán;
  • Thông qua kết quả khảo sát, Khoa sẽ nắm được những ý kiến phản hồi của cựu sinh viên trong việc đánh giá và đóng góp về chương trình đào tạo của Khoa, từ đó giúp Khoa rà soát lại chương trình đào tạo định kỳ phù hợp với xu thế thời đại;
  • Và cũng từ kết quả khảo sát, càng thúc đẩy Khoa phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng là phải đào tạo đúng địa chỉ, đào tạo theo nhu cầu xã hội.
 2.      Kế hoạch thực hiện
  • Thời gian thực hiện: Từ 25/5/2015 – 15/6/2015.

 

                                                                           

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

 

 

NGUYỄN CỬU ĐỈNH