căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Thay đổi lịch tổ chức Tốt nghiệp vào tháng 7/2015

Thông báo về việc tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho SV khóa 16 ngành Xây dựng và Kỹ thuật nhiệt, và SV các khóa cũ đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt tháng 3/2015 như sau:

Năm nay, số lượng sinh viên tốt nghiệp khóa 16 của 2 ngành Xây dựng và Kỹ thuật nhiệt là khoảng  hơn 120 kỹ sư. Những SV các ngành khác (4 và 5 năm) tốt nghiệp muộn đã được xét công nhận và được cấp Bằng TN trong tháng 12/2014. Do số lượng không nhiều, để đảm bảo quy mô và sự trang trọng của của Lễ Tốt nghiệp, Nhà trường quyết định sẽ tổ chức 1 buổi Lễ Tốt nghiệp chung toàn trường vào tháng 7/2015, không tổ chức Lễ Tốt nghiệp tháng 3 như năm trước. Bằng Tốt nghiệp các em có thể nhận trực tiếp tại phòng Đào tạo trong tháng 3/2015, sau khi Hội đồng xét TN có quyết định công nhận. Riêng phần nghi thức tốt nghiệp, nhà trường tổ chức chung toàn trường trong đó dành phần thời gian – không gian trang trọng xứng đáng cho các em trong Lễ Tốt nghiệp chung toàn trường vào tháng 7 năm nay.

Trong tháng 3, nhà trường sẽ gửi THƯ CHÚC MỪNG TỐT NGHIỆP đến từng tân khoa, để các em thông báo với gia đình, và chuẩn bị thời gian, tinh thần cho mình. 

 

 

Nguồn phòng Đào Tạo