căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

TB về việc điều chỉnh hỗ trợ học phí SV NH 19-20

Thông báo về việc điều chỉnh hỗ trợ

học phí sinh viên năm học 2019-2020.

 

Chào các em,

Văn phòng Khoa gửi đến các em thông báo về việc điều chỉnh hỗ trợ học phí sinh viên năm học 2019-2020.

Theo thông báo 02/TB-ĐHVL để được hưởng chính sách hỗ trợ học phí năm học 2019-2020.

— Sinh viên phải đang học tập tại ĐH Văn Lang,

— Sinh viên không bị xử lý vi phạm từ mức khiển trách trở lên,

— Sinh viên có điểm học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 đạt từ 6.0 trở lên

— Sinh viên có điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020 đạt từ 65 trở lên

Phương thức chi trả và thời gian chi trả: Nhà trường sẽ công bố danh sách được hưởng hỗ trợ học phí và chuyển qua tài khoản ngân hàng sinh viên cung cấp sau khi có kết quả điểm học tập và rèn luyện HK1 năm học 2019-2020.

 

Trân trọng!