căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

TB ĐÓNG HỌC PHÍ NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ NĂM HỌC 2019-2020

 

Thông báo số 1116/TB-ĐHVL về việc đóng học phí học kì 2, năm học 2019 - 2020, trong đó:

     - Thời gian đóng học phí học kì 2: từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 10/03/2020
     - Thời gian gia hạn học phí học kì 2: trước ngày 29/02/2020
     - Quy trình gia hạn học phí học kì 2: Sinh viên gửi Giấy đề nghị gia hạn học phí (file đính kèm) và nộp tại HUB đối với cơ sở 1 và cơ sở 3, tại E.104 đối với cơ sở 2.

      Tải file gia hạn học phí:  Download