căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Nhận giấy tốt nghiệp tạm thời

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

"Nhận giấy tốt nghiệp tạm thời"

 

Sinh viên thi tốt nghiệp đợt 3 ngày 20/9/215 đã đạt và có nhu cầu nhận "giấy tốt nghiệp tạm thời" cần chuẩn bị những giấy tờ và liên hệ phòng Đào tạo:

Các giấy tờ chuẩn bị: thẻ sinh viên, CMND, giấy giới thiệu nhận tại văn phòng khoa.

Địa điểm nhận giấy tốt nghiệp tạm thời: phòng Đào tạo cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q. 1, TP.HCM.

Thời gian: giờ hành chính 7g30 - 17g00, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.