căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Nghỉ Giỗ tổ Hùng vương, lễ 30/4 và 1/5 năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Giỗ tổ Hùng vương, lễ 30/4 và 1/5 năm 2017

 

       Căn cứ theo thông báo số 147/TB-VL ngày 25 tháng 3 năm 2017 của trường ĐH Văn Lang. Khoa KTKT thông báo tới sinh viên nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 năm 2017 như sau:

1. Giỗ tổ Hùng vương: nghỉ 01 ngày vào thứ Năm ngày 06 tháng 4 năm 2017 (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

2. Lễ 30/4 và 1/5: nghỉ 03 ngày, từ Chủ nhật ngày 30/4/2017 đến hết thứ Ba ngày 02/5/2017 (ngày 30/4 nhằm Chủ nhật nên nghỉ bù vào thứ Ba ngày 02/5/2017).

 

VPK