căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Lịch tập dợt và lịch nhận bằng trong buổi Lễ TN

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v lịch tập dợt và lịch nhận bằng trong buổi Lễ TN

 

Khoa xin thông báo tới các bạn Tân khoa lịch tập dợt và lịch nhận bằng trong buổi Lễ tốt nghiệp như sau:

 

Lịch tập dợt (Tân khoa sẽ được Trung tâm Thông Tin hướng dẫn chụp hình tại buổi tập dợt):

Buổi 1: Sáng 23/6 - 8g00   (Khoa CN&QLMT; Khoa NN; Khoa QHCC&TT; Khoa DL)

Buổi 2: Chiều 23/6 - 14g00 (Khoa CNTT; Khoa TM; Khoa TCNH)

Buổi 3: Sáng 24/6 - 8g00   (Khoa CNSH; Khoa QTKD; Khoa KTKT)

Buổi 4: Chiều 24/6 - 14g00 (Khoa KTN; Ngành KT; Ngành XD; Khoa MTCN)

Ghi chú: "trong buổi tập có chụp hình chân dung từng tân khoa mặc lễ phục để trình chiếu lên màn hình lớn lúc từng tân khoa nhận bằng trong ngày Lễ TN. Đây là thay đổi quan trọng của Lễ TN năm nay. Những Tân khoa vắng mặt sẽ bị thiếu hình chiếu nên buộc phải bố trí chụp hình sau và nhận bằng không theo danh sách chính của từng khoa".

 

Lịch nhận bằng:

Buổi thứ nhất (Sáng thứ Bảy, 27/6/2015):

1. Khoa CN và QL môi trường

2. Khoa Ngoại ngữ

3. Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông

4. Khoa Du lịch

Buổi thứ hai (Chiều thứ Bảy, 27/6/2015):

1. Khoa Công nghệ thông tin

2. Khoa Thương mại

3. Khoa Tài chính - Ngân hàng

Buổi thứ ba (Sáng Chủ nhật, 28/6/2015):

1. Khoa công nghệ sinh học

2. Khoa quản trị kinh doanh

3. Khoa Kế toán - Kiểm toán

Buổi thứ tư (Chiều Chủ nhật, 28/6/2015):

1. Khoa Nhiệt lạnh

2. Khoa Kiến trúc-Xây dựng (ngành Kiến trúc)

3. Khoa Kiến trúc-Xây dựng (ngành Xây dựng)

4. Khoa Mỹ thuật công nghiệp.