căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

KS lấy ý kiến người học HĐGV HK1 NH 2019-2020

KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

 

Thân gửi: Các em sinh viên Khoa Kế Toán  - Kiểm Toán,

 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thông qua những ý kiến đóng góp trung thực, khách quan  của người học, Phòng  Khảo Thí & Đảm Bảo Chất Lượng phối hợp với Khoa tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của nhà trường học kỳ 1 năm học 2019-2020. Đây là cơ sở để nhà trường cải tiến hoạt động dạy và học ngày càng tốt hơn.

Thời gian đánh giá: Đến hết ngày 15/01/2020.

Đề nghị các em tham gia khảo sát đầy đủ theo đúng yêu cầu của khảo sát theo link sau: http://online.vanlanguni.edu.vn/danhgia

Nếu có vướng mắc về khảo sát sinh viên gửi email phản hồi về: p.ktdb@vanlanguni.edu.vn hoặc liên hệ

Cô Giáp Thụy Chí Lan                Điện thoại: 0902985766

Cô Hảo                                    Điện thoại: 0902821212

Cô Minh                                   Điện thoại: 0906718819

Phòng Công nghệ Thông tin  để đặt lịch khảo sát ở phòng máy (nếu có yêu cầu).

Trân trọng!