căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Khóa 18 trở về trước liên hệ PĐT nhận bằng TN

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017

  

          

THÔNG BÁO

V/v: nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 3 của khóa 18 trở về trước

 

Khoa Kế toán – Kiểm toán thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 3

Sinh viên khóa 18 trở về trước đã tốt nghiệp đợt tháng 03/2017 liên hệ nhận bằng tại Phòng Đào tạo cơ sở 1

Địa chỉ:  45 Nguyễn Khắc Nhu, Q. 1, TP. HCM

Thời gian: từ ngày 01/4/2017 đến ngày 08/04/2017 trong giờ hành chính.

Lưu ý:

-   Đem theo chứng minh nhân dân bản chính và 01 tấm hình 3x4 (hình chụp mới trong khoảng 6 tháng)

-   Hoàn thành học phí khi nhận bằng tốt nghiệp (nếu có)

 

 

VPK