căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho sinh viên tốt nghiệp

  • Đã có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho những sinh viên thi đậu tốt nghiệp ngày 16/3/2014.

Sinh viên mang theo thẻ sinh viên lên phòng Hành chính - P. 101A  - cơ sở 1 - 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1, Tp. HCM để nhận.
Sinh viên nhận bảng điểm tại phòng Đào tạo P. 101B.

  • Những chứng chỉ như MISA, Mô phỏng khai báo thuế, Mô phỏng kế toán doanh nghiệp sẽ nhận vào tháng 7.
  • Sinh viên chưa nhận bằng, chứng chỉ LCCI lên VPK gặp cô Nga để nhận.