căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Giải việt dã - đi bộ thể thao

 

GIẢI VIỆT DÃ – ĐI BỘ THỂ THAO

1. Đăng ký: từ ngày 4/11 đến 11/11/2014, tại Khoa hoặc các Tổ Công đoàn. 

   Căn cứ lịch thi đấu của Ban Tổ chức, sinh viên đăng ký tham gia chạy việt dã hoặc đi bộ thể thao tại Khoa của mình (click chuột vào đây để download mẫu đăng ký). 

   CB-NV-GV đăng ký tham gia chạy việt dã hoặc đi bộ thể thao Tổ Công đoàn của đơn vị mình.

2. Thi đấu:

   Vòng 1 (vòng loại): 6g00 – 7g15 hoặc từ 16g00 – 17g15 từ ngày 16 – 23/11/2014 cơ sở 3 (Gò Vấp) của trường. Dành cho SV của các khoa thi đấu theo lịch đã đăng ký.

   Vòng 2 (vòng chung kết) : 6g00 – 7g15 ngày 30/11/2014 cơ sở Gò Vấp của trường, dành cho những SV có thành tích chạy tốt nhất ở vòng 1 (tối đa 40 nam, 40 nữ). Đây cũng là CB-NV-GV của trường tham gia thi đấu môn đi bộ thể thao và chạy việt dã.

IV. Nội dung thi đấu:

−  Sinh viên được lựa chọn một trong hai môn: chạy việt dã (có tính thành tích cá nhân và công nhận thanh niên khỏe hoặc đi bộ thể thao (không tính thành tích cá nhân, có công nhận thanh niên khỏe).

−  CB-NV-GV chọn thi đấu 1 trong 2 nội dung: chạy việt dã hoặc đi bộ thể thao (có tính thành tích).

1. Chạy việt dã:

  • Sinh viên

−  Nam: 3 vòng (3 km, hoàn thành trước 15 phút để công nhận thanh niên khỏe).

−  Nữ: 2 vòng (2 km, hoàn thành trước 12 phút để công nhận thanh niên khỏe).

  • CB-NV-GV

−  Nam: 1 vòng (1km)

−  Nữ: 1 vòng (1km)

2. Đi bộ thể thao:

−  Nam, nữ sinh viên: 2 vòng (đi bộ chung, nam hoàn thành trước 17 phút, nữ 19 phút để công nhận thanh niên khỏe).

−  Nam, nữ CB-NV-GV: 1 vòng.