căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Danh sách SV tham gia thi vòng sơ loại Hội thi SV Văn Lang với truyền thống “Đạo đức – Ý chí – Sáng tạo”

Danh sách SV tham gia  thi vòng sơ loại Hội thi SV Văn Lang với truyền thống “Đạo đức – Ý chí – Sáng tạo” năm 2014 có 4.522 sinh viên đăng ký dự thi. 

Danh sách được sắp xếp theo α β, theo số báo danh, theo ca thi, thời gian thi theo phòng thi.

SV khoa KTKT thi ca 10 giờ 30' ngày 06/04/2014 (xem danh sách tại đây)

Danh sách dự thi cập nhật tại:  bảng tin của 2 cơ sở, Trên website của trường của khoa, Trên diễn đàn sinh viên văn lang, Văn Phòng khoa, Danh sách dán trước phòng thi mỗi ca.