căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Danh sách sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 3/2014.

 

 

 

 

Thời gian

- 6g45: ngày 16/3/2014 SV có mặt tại VPK gặp cô Nga để nhận số thứ tự chỗ ngồi, Lễ phục (áo, mũ)., điền phiếu khảo sát.
- 7g45: SV có mặt tại hội trường C.001, ổn định chỗ ngồi.
- 8g00: khai mạc
- 9g00: SV trả lễ phục và nhận bằng tốt nghiệp tại phòng  C.209.

Hướng dẫn 

1/ Thứ tự lên nhận bằng:

X(129) - A (14) - NL(18) - H(64) - M(17) - S(9) - T(8) - N(2) - Q(24) - K(17) - F(16) - D(13) - C(12) - PR(8) - TCCN(37)

2/ Phòng tiếp tân khoa và phụ huynh:

C108 (Khoa KTN), C109 (Khoa KT-XD), C107 (Khoa: CN&QLMT, CNSH, CNTT, NN), C701 (Khoa MTCN)

C208 (Khoa: QHCC&TT, TCNH, DL), C209 (Khoa: QTKD, TM, KTKT), B101 (Ban TCCN).

 (đề nghị tân khoa đến tham dự buổi tập dợt vào chiều thứ bảy 15.3 tại Hội trường C001 (CS2) vào lúc 16g00 đến 18g00)

Download:

file hướng dẫn

file sơ đồ