căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Danh sách khen thưởng -Học bổng HK2 năm 2019-2020

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG VÀ HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

 

Chào các em, 

Khoa gửi danh sách khen thưởng, học bổng học kì 2, năm học 2019-2020. Các em kiểm tra, phản hồi (nếu có) trước ngày 10/11/2020 để khoa thực hiện các thủ tục tiếp theo. 

 

Mọi khiếu nại, thắc mắc sau ngày 10/11/2020 sẽ không được giải quyết. 

 Đối với sinh viên nhận học bổng (sheet HỌC BỔNG) sinh viên cập nhật các thông tin về thông tin thụ hưởng (số tài khoản, tên người thụ hưởng, ngân hàng, chi nhánh) theo form sau:   

 Thân mến 

Cô Nguyễn Thị Thúy Nga