căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Danh sách bổng HK2 năm học 2012-2013

Những bạn có tên trong danh sách lên Phòng Kế toán cơ sở 1 để nhận học bổng, mang theo Biên lai học phí HK1 năm học 2013-2014 và Thẻ sinh viên.