căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

“Sinh viên vui tết xa nhà” xuân Ất Mùi 2015

 

BCH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐHDL VĂN LANG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 1 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “Sinh viên vui tết xa nhà” xuân Ất Mùi 2015

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

1. Mục đích :

          Thiết thực chăm lo, động viên tinh thần sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê vui Tết cùng gia đình.

2. Yêu cầu :

          - Đúng đối tượng, kịp thời, mang giá trị động viên tinh thần, phù hợp với tính chất đặc thù của sinh viên.

          - Đảm bảo tiết kiệm, lành mạnh, đúng chủ trương và chính sách của nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG:

Sinh viên được trao quà Tết là sinh viên cuả trường có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết cùng gia đình và không thường trú tại TP.Hồ Chí Minh.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Hình thức:

- Số lượng tham gia từ 30 sinh viên trở lên: Tổ chức buổi họp mặt giao lưu văn nghệ, chúc Tết, tặng quà Tết của Ban Giám hiệu và qúy Thầy (Cô) trong trường.

- Số lượng tham gia dưới 30 sinh viên: thăm, chúc tết từng sinh viên tại nơi trọ/ nơi làm việc.

2. Thời gian, chương trình:

          Dự kiến tổ chức ngày 11/02/2015 (ngày 23/12/2014 Âm lịch).

          Mỗi sinh viên nhận được phần quà gồm: bánh chưng/bánh tét, nhu yếu phẩm và 1 phong bao lì xì.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức:

1. Đoàn Đặng Phi Hùng                  Bí thư Đoàn trường                Trưởng ban

2. Đ/c Đàm Thị Bích Hằng             P.BT Đoàn trường                  Thành viên

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Cúc       P.BT Đoàn trường                  Thành viên

4. Đ/c Lê Hoàng Thành                   UV.BCH HSV trường            Thành viên

5. Đ/c Đặng Duy Trương                 UV.BTV Đoàn trường           Thành viên

2. Tiến độ thực hiện:

      - Ngày 2 - 06/02/2015   : Các khoa tiến hành lấy danh sách sinh viên tham gia.

      - Ngày 06/02/2015         : Chốt danh sách, lựa chọn phương án tổ             chức, chuẩn bị.

      - Ngày 11/2/2015 (23/12 Âm lịch)      : Triển khai chương trình.

 

 

TM.ĐẢNG ỦY – BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Dũng

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

(đã ký)

 

Đoàn Đặng Phi Hùng

Nơi nhận:

-     Đảng ủy – Ban giám hiệu

-     BCN các khoa, phòng/ban/trung tâm

-     BCH Đoàn cơ sở

-    Lưu VP.

 

 
 
     

 

 


 

 Download mẫu đăng ký tại đây