căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Danh sách thi sinh vào vòng bán kết cuộc thi OLYMPIC KẾ TOÁN 2013

Tất cả các thí sinh vào vòng bán kết sẽ tập trung tại C607 vào lúc 18h15, Thứ năm, ngày 24/10/2013 để bốc thăm chia nhóm và phổ biến thể lệ cuộc thi.