căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Quỹ Gia đình Văn Lang

Từ sự đóng góp của CB/GV/NV và SVHS toàn trường, hơn hai năm qua, Quỹ đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa: Vận động và đóng góp tám triệu đồng “Cùng Hà Tuyên thực hiện ước mơ” - cô học sinh đã nộp hồ sơ thi vào khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông của trường ĐHDL Văn Lang nhưng trước ngày thi bị bỏng nặng phải nằm bệnh viện; Hỗ trợ cho 152 CB/GV/NV và SVHS trong trường có gia đình bị thiệt hại trong cơn bão số 9 và cơn bão số 11; Hỗ trợ 3 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ltrong năm 2009; năm 2010, Qũy  đã  hỗ trợ cho 23 SVHS có gia đình bị ảnh hưởng bởi tình hình mưa lũ ở miền Trung, đồng thời hỗ trợ cho 10 trường hợp gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất.

Ban Điều hành Quỹ có 36 người, trong đó 11 ủy viên là sinh viên của tất cả các Khoa, Ban.

Quỹ là sự thể hiện tinh thần đùm bọc lẫn nhau của các thành viên trong gia đình Văn Lang. Vì vậy, Qũy là dành để hỗ trợ cho tất cả các thành viên của đại gia đình Văn Lang.

Bạn có thể tải Đơn xin hỗ trợ tại đây , điền đầy đủ thông tin và gửi về Khoa. Khoa sẽ gửi về đơn này về Ban điều hành Qũy để bạn được nhận hỗ trợ kịp thời.