căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Quy định về điểm rèn luyện

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỂM RÈN LUYỆN

 

1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VÀ THANG ĐIỂM

a. Xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên là đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của từng sinh viên theo các mức điểm đạt được trên các mặt:

-      Ý thức học tập.

-      Ý thức và kết quà chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường.

-      Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội.

-      Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng.

-      Ý thức, kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của sinh viên.

b. Điểm rèn luyện được đánh giá bằng thang điểm 100, quy định cụ thể trong từng mục. Gửi kèm Phiếu đánh giá điểm rèn luyện sinh viên HK I năm học 2012 – 2013.

2. PHÂN LOẠI KẾT QUẢ VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

a. Phân loại kết quả rèn luyện:

-      Từ 90 đến 100 điểm: Loại xuất sắc

-      Từ 80 đến dưới 90 điểm: Loại tốt.

-      Từ 70 đến dưới 80 điểm: Loại Khá

-      Từ 60 đến dưới 70 điểm: Loại trung bình khá

-      Từ 50 đến dưới 60 điểm: Loại trung bình

-      Từ 30 đến dưới 50 điểm: Loại yếu.

-      Dưới 30 điểm: Loại kém.

b. Quy trình đánh giá điểm rèn luyện:

-      Sinh viên tự tổng hợp các hoạt động đã tham gia trong 1 học kỳ và tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do trường quy định.

-      Bộ phận CTSV của Khoa tổng hợp các hoạt động của sv theo danh sách đã theo dõi và kiểm tra,  điều chỉnh những thông tin sinh viên tự đánh giá . Bộ phận CTSV chuyển danh sách đã tổng hợp cho GVCN lớp, GVCN lớp phối hợp với BCS lớp, BCH chi Đoàn – chi Hội tiến hành xem xét và thông qua mức điểm của từng sinh viên. Việc đánh giá phải tiến hành công khai, có biên bản kèm theo và được tập thể lớp đồng ý.

-      GVCN chuyển danh sách điểm rèn luyện chính thức về cho Khoa, trình Trưởng khoa ký duyệt và chuyển lên P. Đào tạo của Trường và thông báo cho tất cả sinh viên được biết.

3. THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

-      Việc đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên được tiến hành theo từng học kỳ, năm học và toàn khóa học.

-      Điểm rèn luyện cả năm được tính bằng trung bình cộng điểm rèn luyện các học kỳ trong năm.

-      Riêng điểm rèn luyện của năm học cuối khóa chỉ căn cứ vào điểm rèn luyện học kỳ 1.

-      Sinh viên nghỉ học tạm thời hoặc bảo lưu thì trong thời gian đó không tính điểm rèn luyện.

4. SỬ DỤNG KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

-      Kết quả phân loại rèn luyện toàn khóa học của từng sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng sinh viên khi ra trường.

-      Sinh viên có kết quả rèn luyện kém trong cả năm học thì phải tạm ngừng học 1 năm ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm thứ 2 thì sẽ bị buộc thôi học.

 

Ngày nay, ngoài tiêu chí về trình độ chuyên môn, nhiều nhà tuyển dụng đánh giá rất cao các ứng viên từng là cán bộ Đoàn – Hội hoặc có  thành tích rèn luyện tốt. Việc  tham gia  các hoạt động phong trào giúp cho sinh viên hoàn thiện hơn các kỹ năng mềm và tự tin khi bắt đầu với công việc mới.

Vì thế, bên cạnh việc học tập tốt, các em đừng quên phấn đấu, rèn luyện và tích lũy cho mình những kỹ năng cần thiết để phục vụ tốt hơn cho công việc sau này.

 

Sinh viên tải mẫu Phiếu đánh giá rèn luyện tại đây

(Mọi ý kiến đóng góp về Phiếu đánh giá rèn luyện xin các bạn vui lòng gửi về địa chỉ email: phamthinga@vanlanguni.edu.vn (Cô. Nga))