căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Khoa Kế Toán - Kiểm toán (Faculty of Accounting & Auditing)

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

Khoa Kế toán - Kiểm toán, trường ĐH Văn Lang sẽ trở thành một tổ chức đào tạo ngành kế toán có chất lượng cao trong nước và khu vực.

Đào tạo và cung cấp cho thị trường lao động trong và ngoài nước lực lượng lao động có kiến thức vững vàng và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc được ngay, có thái độ tích cực, sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Xem chi tiết

  • logo misa chu ky
  • cimalogo
  • hoi ke toan1
  • logo smart train ver2 red
  • logo acca
  • lcci logo
SỰ KIỆN
  • ly luan ct 2017 website
Find us on