Khoa Kế Toán - Kiểm toán

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

Khoa Kế toán - Kiểm toán, trường ĐH Văn Lang sẽ trở thành một tổ chức đào tạo ngành kế toán có chất lượng cao trong nước và khu vực. Chương trình đào tạo sẽ phản ảnh các tiêu chuẩn cao nhất về lý thuyết và thực tiễn, giúp sinh viên thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế thông qua chương trình đào tạo mô phỏng kế toán.

Xem chi tiết

  • hqo bd 01 fm 11 banner gt ke toan may 302 x 100px
  • hoi ke toan1
  • cima1
  • acca logo
  • lcci
SỰ KIỆN
  • ks